Bauta Construction har fått ny sertifisering

02. May 2024

I BAUTA blir det jobbet aktivt med å sikre kvalitet. Et viktig ledd i dette er å sikre oss nødvendige sertifiseringer for å kvalitetssikre arbeidet. Etter en god prosess med DNV er Bauta Construction nå sertifisert etter ISO 45001 - Ledelsessystemer for arbeidsmiljø.


Denne sammen tidligere sertifiseringer: ISO 9001 – Ledelsessystemer for Kvalitet, ISO 14001 – Ledelsessystemer for Miljø, NS-EN 1090 - Krav til Stålkonstruksjoner EXC4 og ISO 3834-2 Kvalitetskrav Sveis, utgjør femte ISO-sertifiseringa til selskapet og viser at det blir jobbet godt og systematisk, noe som er positivt både for ansatte og kunder.
HSEQ / Welding Manager, Ole Ivar Lønnum har stått i spissen for prosessen og viser stolt frem sertifikatet.


Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal ta godt vare på alle. Denne sertifiseringen viser at vi tar dette på alvor, det er vi stolte av.

Hva er ISO-45001?

Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

Standarden for arbeidsmiljø tar blant annet for seg følgende temaer:

  • identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeids­miljøet
  • risikovurderinger
  • politikk og mål for arbeidsmiljø
  • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids­miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
  • ressursbehov
  • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse

Standarden vil også til å stille krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter.

2023 Bauta Group. All Rights Reserved

Personvern Rettigheter